Нылзэ аслыз кышно басьтыны дась фоккер пэм грег, нош кызьы со азе юан ӝутскиз ке, кышкыт со сое киултыны кулэ атай, — шӧдон юмор, Джек Бирнс цру агентъёс ветло, сузэрзэ сюан-ын Пэм

About